Pampus 04
Ets uit 1674 van een Antwerpse kunstenaar

De Antwerpse tekenaar Jan Peeters was bekend om zijn scheepstekeningen.

Deze ets verscheen in de bundel: Thooneel der Steden ende Sterckten van t'Vereenight Nederlandt met d'aengrensende Plaetsen soo in Brabandt Vlaenderen als anden Rhijn en elders verovert door de Waepenen der Groot-moghende Heeren Staeten onder het gheley vande seer Edele Hooghghebore Princen van Oranien.

Uitgegeven door Gaspar Bouttats te Antwerpen. Antwerpen; 1674

Dwarsdoorsnedes fort

Enkele door mij ontworpen informatieborden

In 1997 heb ik het "Handboek voor de Pampusgids" geschreven. Een losbladig boekwerk in een ringband gebonden zodat er makkelijk wijzigingen in kunnen worden aangebracht.

Het Handboek voor de Pampusgids.
Een rondleiding in woord en beeld, speciaal voor de gehandicapte bezoeker op Pampus.

In 2007 heb ik "Ga voor Pampus" - Een rondleiding in woord en beeld - geschreven. Een losbladig geplastificeerd boekwerk speciaal ter inzage samengesteld voor de gehandicapte Pampusbezoeker die om wat voor reden dan ook niet in staat is om zich in het fort te begeven.

© 2000 PCL