Mijn Marinetijd 01

Meldingen/Voorwoord


Meldingen


Melding van Roel Rijks.


Ik ben op zoek naar opvarenden van Smaldeel 5 (Hr. Ms. Karel Doorman, Hr.Ms. Groningen en Limburg) tijdens het zogenaamde Vlagvertoon in Nieuw Guinea (27-7-1960 tot 15-10-1960) die hiervoor geen veteranenstatus of Nieuw Guinea Herinneringskruis hebben ontvangen. 

 

Bent u deze persoon of kent u iemand? Breng ze dan even in contact met mij, Roel Rijks, e-mail: r_rijks@hotmail.com


Voorwoord


Wervingsaffiche

Op 16-jarige leeftijd, nadat ik demiddelbare schoolvroegtijdig verliet, wilde ik gaan varen. Dat wilde ik eigenlijk al van kinds af aan. Naar de koopvaardij mocht ik niet van mijn vader want dat was eenvrijgevochten bende volgens hem. Maar toen ik zei dat ik dan naar de Koninklijke Marine wilde had hij geen bezwaar want daar was discipline volgens hem.Daar had hij wel vertrouwen in. In zekere zin had hij natuurlijk gelijk. Ik heb zijn vertrouwen nooit beschaamd. Helaas heeft hij mijn verdere marine-carrière niet meer mee mogen maken. Nog voor ik sergeant was overleed hij helaas. Daarom draag ik dit marineverhaal ook aan hem op.
Marine OpkomstCentrum (MOC) Voorschoten en Marine OpleidingsKamp (MOK) Hilversum

Wapenschild Marine Opleidingskamp

Op 16 augustus 1960, na gekeurd te zijn  bij het MarineOpkomstCentrum te Voorschoten, ben ik een vrijwillige verbintenis aangegaan bij de zeemacht voor zes jaar als  magazijnbeheerder der 3de klasse. De treinreis naar Voorschoten was mijn eerste treinreis waarbij ik alleen moest reizen want voor die tijd reisde ik altijd samen met mijn ouders met de trein als we bijvoorbeeld op vakantie gingen. Ik woonde toen in Bergen op Zoom, waar ik geboren en opgegroeid ben. Een hele onderneming dus, maar het ging allemaal goed.


Vervolgens de eerste militaire vorming (Ik was ingedeeld bij bak 247, hier kom ik verderop in mijnverhaal op terug bij mijn kaderopleiding) en eerste vakopleiding gevolgd in het MarineOpleidingsKamp (MOK) te Hilversum. Midden in de bossen en geen zee te zien.


De vakopleiding werd direct gevolgd door de basiscursus ABCD (Atomic, Biological, Chemical, Damage (averij)) op 7 januari 1961. Die duurde een week en werd gegeven bij de Marinekazerne Amsterdam. Een deel van het praktijkgedeelte werd op het Zeeburgereiland gegeven dat vroeger een Marine-vliegkamp voor de  watervliegtuigen was.Mijnendienst

Van januari 1961 tot mei 1961 kreeg ik mijn eerste plaatsing bij de Mijnendienst. Dat was  een walplaatsing terwijl ik hoopte een varende plaatsing te krijgen, een kleine terleurstelling maar gelukkig (een schrale troost) werd ik binnen de Mijnendienst bij de Dienst Conservatie Mijnenvegers geplaatst. Dus kwam ik toch regelmatig aan boord van een schip, weliswaar geen varend schip maar toch....... in april dat jaar mocht ik een maand met de Hr.Ms. "Sittard" meevaren.  Het schip moest door reservisten uit de conservatie worden gehaald en vervolgens moesten zij er mee gaan (proef)varen. Dankzij mijn toenmalige divisiechef (de LTZVK2OC Straatsma) mocht ik toen een maand meevaren. Dat beviel me prima. Ik moest daar werkzaamheden verrichten als zeuntje (hulp van de kok en de chef cafetaria), maar ook als roerganger en uitkijk op de brug. De laatste 2 baantjes bevielen mij het best. Lekker in de buitenlucht. Zeeziek ben ik niet geweest. Daar heb ik trouwens nooit last van gehad.

De familie Claesen.

 De familie Claesen

De matrozenpet

Mijn val dood plaatje

Het dienstvakonderscheidingsteken van de magazijnbeheerder plus mijn "val dood" plaatje.

Uitleg van het MOKH wapenschild
Uitdraai van mijn eerste dienstverband

Enkele foto's die tijdens mijn Eerste Militaire Vorming in Hilversum zijn gemaakt. Linksboven een klassefoto van bak 247, daarnaast twee foto's tijdens een exercitieles op het exercitieterrein, daarnaast twee "statiefoto's". Op de onderste rij links enkele jongens uit mijn bak, daarnaast het betonnen oefenschip de "Noordbrabant" voor het beoefenen van scheepstaken en aanverwante zaken, daarnaast sloeproeien en zeilen op de Loosdrechtse plassen en als laatste foto een muurschildering in de kantine "De Witte Olifant". De schildering was door de kunstenaar Rien Poortvliet gemaakt  en stelt het "Katje halen" voor. Rien Poortvliet heeft als dienstplichtige (milicien) bij de marine gediend.

NBCD praktijkopleiding, brandje blussen.

Beeldmateriaal en aanvullende informatie

(De meeste afbeeldingen kunnen worden vergroot door erop te klikken.)

Uitleg van het wapenschild van de Sittard


Hr.Ms. "Sittard" (M830) behoorde tot de Dokkumklasse kustmijnenvegers

lengte                             46,62 m

Breedte                            8,75 m

Diepgang                           2,28 m St. waterverplaatsing    373 tons

Vermogen geleverd door              2 Werkspoor/                 2500 pk     

Man dieselmotoren

Snelheid                              14 kn

Bemanning                               38

Bewapening

40 mm mitrailleurs Bofors         2


Het schip is gebouwd bij de Werf Niestern Scheepsb. Unie te Hellevoetsluis. Het houten schip is op 19 december 1956 in dienst gesteld en op 23 november 1997 uit dienst gesteld en thans een opleidingsschip voor het Zeekadetkorps Harlingen.

Enkele foto's gemaakt bij de Dienst Conservatie Mijnenvegers en mijn bedje op de Mijnendienstkazerne. 

© 2000 PCL