Pampus 06
Ets uit 1674 van een Antwerpse kunstenaar

De Antwerpse tekenaar Jan Peeters was bekend om zijn scheepstekeningen.

Deze ets verscheen in de bundel: Thooneel der Steden ende Sterckten van t'Vereenight Nederlandt met d'aengrensende Plaetsen soo in Brabandt Vlaenderen als anden Rhijn en elders verovert door de Waepenen der Groot-moghende Heeren Staeten onder het gheley vande seer Edele Hooghghebore Princen van Oranien.

Uitgegeven door Gaspar Bouttats te Antwerpen. Antwerpen; 1674

Schetsontwerp waterreservoir

Pampus na de renovatie en conservatie.(2008)

De eerste renovatie van het dak is mislukt, het was in het fort nog net zo nat als voorheen. Dit jaar (2010) is er door een andere aannemer een tweede poging ondernomen en het ziet er nu naar uit dat het nu wel gelukt is. Het is in het fort nu in ieder geval droog. Op het vlakke gedeelte van het dak is tien centimeter gewapend beton gestort. Daar overheen en over de rest van het het dak is daarna Triflex aangebracht. De afwerking is met donker gritmateriaal gedaan zodat het eigenlijk weer de oorspronkelijke kleur van vroeger heeft. Toen was er bitumen overheen gesmeerd. Op 25 april 2008 werd het fort officieel heropend door Professor Meester Pieter van Vollenhoven door het met een brandslang natspuiten van een van de nieuwe koepels om aan te geven dat het dak nu lekdicht is.

Zie hieronder het resultaat vanaf eind 2010.

© 2000 PCL