Pampus 13
Ets uit 1674 van een Antwerpse kunstenaar

De Antwerpse tekenaar Jan Peeters was bekend om zijn scheepstekeningen.

Deze ets verscheen in de bundel: Thooneel der Steden ende Sterckten van t'Vereenight Nederlandt met d'aengrensende Plaetsen soo in Brabandt Vlaenderen als anden Rhijn en elders verovert door de Waepenen der Groot-moghende Heeren Staeten onder het gheley vande seer Edele Hooghghebore Princen van Oranien.

Uitgegeven door Gaspar Bouttats te Antwerpen. Antwerpen; 1674

Tekening dwarsdoorsnede stoomketel

Op 1 mei 2013 komt een NH-90 helikopter van de Koninklijke Marine even obstakel-landingen oefenen op Pampus.

Op 6 juli 2016 kwam de Catalina even langs om mensen op te pikken voor een rondvlucht.

Op 25 augustus 2017 kwamen de waterwandelaars Tjitske Baarda en haar zoon Dolf op bezoek om te kijken of er ook op Pampus "gewaterwandeld" kan worden.

© 2000 PCL