Pampus 07
Ets uit 1674 van een Antwerpse kunstenaar

De Antwerpse tekenaar Jan Peeters was bekend om zijn scheepstekeningen.

Deze ets verscheen in de bundel: Thooneel der Steden ende Sterckten van t'Vereenight Nederlandt met d'aengrensende Plaetsen soo in Brabandt Vlaenderen als anden Rhijn en elders verovert door de Waepenen der Groot-moghende Heeren Staeten onder het gheley vande seer Edele Hooghghebore Princen van Oranien.

Uitgegeven door Gaspar Bouttats te Antwerpen. Antwerpen; 1674

Schets ontwerp van soldaten gemaakt door Lex Tempelman, www.lextempelman.nl/

Het Nationaal Bezoekerscentrum van de Stelling van Amsterdam


(bijna klaar)


Enkele foto's die tijdens het inrichten zijn gemaakt.

© 2000 PCL