Mijn Marinetijd 10
Hr. Ms. "Karel Doorman" geflankeerd door links Hr. Ms. "De Ruyter" en rechts Hr. Ms. "De Zeven Provinciën". Toen hadden we nog een echte vloot!

Mijn Marinetijd

 1960-1996

SP2H Neptune, lange afstand patrouillevliegtuig


Marine OpleidingsKamp (MOK) Hilversum


Wapenschild MOK-Hilversum.

Van 6 mei 1974 tot 10 november 1975 geplaatst bij het Marine-OpleidingsKamp Hilversum, Centraal magazijn, en voor het volgen van de applicatiecursus magazijnbeheerder MLD (Marine LuchtvaartDienst) van 1 september 1975 tot 10 november 1975. Voordat ik de MLD-cursus inging was ik chef magazijn op het Marinekamp. Mijn baas was de LTZA L. Vernie. De namen van de majoor en sergeant zijn me ontschoten. Jan Krop was ook korporaal en had een functie op kantoor. Ik had de magazijnbeheerder eerste klas Gerrit Stoffelen bij me werken en de milicien magazijnbeheerder Jakobs. Later kwam de korporaal Eef van Heesik erbij. Met hem ben ik nog in die periode naar de verloving van de magazijnbeheerder Jacobs geweest in Hoensbroek. Daar was het wel gezellig. Ik was wel in die periode baksmeester van het logistieke deel van de vaste bemanning. Dat hield in dat je dagelijks 's morgens op baksgewijs (appèl) moet verschijnen en de bijzonderheden van je bak aan de leidinggevende moet doorgeven. Zodoende was ik ook wel eens de klos als er parade gelopen moest worden op het exercitieterrein. Dan was ik peletonscommandant. Dat gebeurde dan ter gelegenheid van koninginnedag of bij een ouderdag voor de vaste bemanning.


Op 6 juni van dit jaar werd ik vader van een gezonde zoon, Fabian. Die later ook naar de marine zou gaan.


In de MLD-cursus werden we opgeleid om ook binnen de bevoorrading van de MLD te kunnen functioneren. Daar werkt het bevoorradingssysteem heel anders dan bij de vloot en de andere waleenheden. Dat heeft allemaal te maken met de vliegveiligheid en is daarom direct gekoppeld aan het onderhoud op de vliegtuigen. Hier werd je baas geen bevoorradingsofficier maar een officier van de vliegtechnischedienst in de functie van hoofd onderhoud van een vliegtuigsquadron. Daar moesten wij dan als bevoorraders verantwoording aan afleggen. De meeste collega's uit de cursus zaten er wel tegen aan te hikken en zagen het niet zo zitten. Ik moet toegeven dat de cursus pittig was. Maar achteraf gezien heb ik er toch veel van opgestoken vooral ook omdat ik direct na de cursus bij vliegtuigsquadron 320 geplaatst zou worden. De instructeurs waren, voor zover ik het me kan herinneren, de sergeanten Giel Rijst, en Gerard de Bruin.


Ik heb er veel luchtvaarttechnische publicatiekennis opgedaan. En mij "voorliefde" voor de vliegtuigen en het vliegen is daar ontstaan.

Beeldmateriaal en aanvullende informatie

(De meeste afbeeldingen kunnen worden vergroot door erop te klikken.)

Uitleg van het wapen van het MOK- Hilversum

© 2000 PCL