Schilderen en andere hobby's van Peter

Schilderingen en andere hobby's van Peter

Paintings and other hobby's made by Peter

Melati-herdenkingssymbool

= Onder deze knoppen zit de Engelse versie van de pagina's

= Under these buttons is the English version of the pages

Attentie

Als u in mijn menu op "Mijn Marinetijd" klikt en vervolgens in het submenu op "Vliegtuigsquadron 320" klikt ziet u een gele onderbroken lijn en als u die volgt komt u bij een heel interessant verhaal.

© 2000 PCL

Attention

If you click on "My Navy Time" in my menu and then click on "Naval Aircraft Squadron 320" in the submenu, you will see a broken yellow line and if you follow it you will come to a very interesting story.