Pampus 05
Ets uit 1674 van een Antwerpse kunstenaar

De Antwerpse tekenaar Jan Peeters was bekend om zijn scheepstekeningen.

Deze ets verscheen in de bundel: Thooneel der Steden ende Sterckten van t'Vereenight Nederlandt met d'aengrensende Plaetsen soo in Brabandt Vlaenderen als anden Rhijn en elders verovert door de Waepenen der Groot-moghende Heeren Staeten onder het gheley vande seer Edele Hooghghebore Princen van Oranien.

Uitgegeven door Gaspar Bouttats te Antwerpen. Antwerpen; 1674

Oude kleurplaat Pampus

Eindelijk is het dan zover...


Pampus wordt gerenoveerd en geconserveerd.


Eind 2006 is er een begin gemaakt met de voorbereidingen om het dak van het hoofdgebouw waterdicht te maken, het plaatsen van koepels over de grote gaten waar vroeger de geschutkoepels hebben gestaan en het conserveren van de buitenmuur van het hoofdgebouw.


De voorgevel ter hoogte van de ingang van de machinekamer zal in oude glorie worden hersteld.

Nu, half juni 2007, zijn de werkzaamheden volop aan de gang. Hieronder staan enkele foto's van de vorderingen.

© 2000 PCL