Mijn Marinetijd 14
Hr. Ms. "Karel Doorman" geflankeerd door links Hr. Ms. "De Ruyter" en rechts Hr. Ms. "De Zeven Provinciën". Toen hadden we nog een echte vloot!

Mijn Marinetijd

 1960-1996

SP2H Neptune, lange afstand patrouillevliegtuig
Het wapenschild van het Marine Vliegkamp Valkenburg.
Het Wapenschild van de Marine Magazijnsdienst.

Marine Vliegkamp Valkenburg/

Marine Magazijnsdienst (MMD)


Op 1 juli 1987 werd ik tot 4 januari 1988 tijdelijk geplaatst bij het Magazijnsfiliaal voor luchtvaartmaterieel aldaar. Ik kreeg daar de functie van hoofd van het magazijnsfiliaal en viel als zodanig onder de verantwoording van het hoofd van de Marine Magazijnsdienst bij de Directie Materieel (DMKM)in Den Haag. Onder mijn verantwoording viel ook nog een depot in Hoek van Holland. Waar hoofdzakelijk waterloopkundige scheepsmodellen lagen van marineschepen die in de loop der jaren waren gebouwd. Verder stond er nog wat geschut en heel veel tolvizieren.


In die periode werd ik door de bevoorradingsofficier van het marine vliegkamp, Jaap de Lange, "ingewerkt". Hij deed zijn naam eer aan want hij was ook lang. Ik heb in die periode erg prettig met hem samengewerkt. Ik zie hem nu af en toe nog wel eens op een OVA-landdag. (een jaarlijks gebeuren voor officieren van administratie). Verder werd ik ook vanuit den Haag bijgestaan door Eef Koopman, een oudere collega die op het bureau MMD bij de DMKM werkzaam was als plaatsvervangend hoofd MMD.


Als hoofd van het magazijnsfiliaal moest ik regelmatig de MMD-vergaderingen bijwonen. Dat gebeurde, als ik het me nog goed kan herinneren om de twee maanden, en dan iedere keer op een andere MMD-locatie. Zo had ik ook een keer een "thuiswedstrijd" in mijn woonplaats Weesp. Daar was toen het Kledingmagazijn gevestigd.


Mijn rechterhand was de toenmalige adjudant goederenbeheerder Jan Krop die later ook vakofficier is geworden. Voor mij geen onbekende want ik had met hem eerder bij het Marineopleidingskamp te Hilversum gewerkt toen we beide nog korporaal waren. Verder zag ik daar natuurlijk veel bekenden uit de tijd dat ik op Valkenburg bij squadron 320 zat.


In Valkenburg heb ik toen ook voor het eerst ervaring opgedaan als officier van de wacht. Dat was wel even wennen maar in het begin liep je toegevoegd aan een oudere officier, zodat je ook op dat gebied ingewerkt werd. In die periode heb ik een veertiendaagse cursus op het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) gevolgd (onder de vakofficieren bekend als de messen en vorkencursus, ha, ha). Het was op zich wel een leerzame. Er werd je een aantal praktische zaken bijgebracht, waar je in de toekomst als wachtsofficier mogelijk mee te maken zou krijgen en nog een beetje maritieme geschiedenis en zeerecht. Ik heb daar toevallig in mijn latere tijd in Den Haag en in Vlissingen weinig meer mee te maken gehad. Want op Valkenburg heb ik voor het laatst in mijn diensttijd de wacht gelopen. Dat wil zeggen dat ik vanaf januari 1988 tot mijn Functioneel LeeftijdOntslag (FLO) in juni 1996 nooit meer wacht heb gelopen. Dat is lekker.


Al met al heb ik in die korte periode van ongeveer een half jaar toch een leerzame tijd gehad en door mijn benoeming maakte ik toch wel een hele omslag in mijn marineleven mee. Het begon al met je benoeming, dat geschiedde op Valkenburg op een zeer onpersoonlijke wijze. Waarschijnlijk omdat het vliegkamp zo groot was en de marineleiding had besloten op die datum ook alle onderofficiervliegers in een keer tot officier vlieger te benoemen. Dat hield in een felicitatie bij de personeelsofficier tijdens het inrouleren en meer kan ik er me nog weinig van herinneren. Dat viel me eigenlijk wel een beetje tegen van de marine. Ik weet zeker als ik bij de LOGSCHOOL had gebleven de benoeming officieëel ten overstaan van de gehele bemanning bekend was gemaakt.

Beeldmateriaal en aanvullende informatie

(De meeste afbeeldingen kunnen worden vergroot door erop te klikken.)

Uitleg van het wapen van de Marine Magazijnsdienst.

Uitleg van het wapen van de Marine Magazijnsdienst.

Goederenstroomschema bij de Marine Magazijnsdienst.

Het goederenstroomschema bij de Marine Magazijnsdienst.

Het Kon. Besluit tot benoeming tot Officier van Vakdiensten.

Het Koninklijk Besluit dat ik op 1 juli 1987 werd benoemd tot officier van vakdiensten in de rang van luitenant ter zee der tweede klasse.

rangonderscheidingsteken van een luitenant ter zee der tweede klasse jongste categorie.

Rangonderscheidingsteken van een luitenant ter zee der tweede klasse met de daarbij behorende officierspet.

Bewijs van lidmaatschap van de KVMO.

© 2000 PCL