Pampus 03
Ets uit 1674 van een Antwerpse kunstenaar

De Antwerpse tekenaar Jan Peeters was bekend om zijn scheepstekeningen.

Deze ets verscheen in de bundel: Thooneel der Steden ende Sterckten van t'Vereenight Nederlandt met d'aengrensende Plaetsen soo in Brabandt Vlaenderen als anden Rhijn en elders verovert door de Waepenen der Groot-moghende Heeren Staeten onder het gheley vande seer Edele Hooghghebore Princen van Oranien.

Uitgegeven door Gaspar Bouttats te Antwerpen. Antwerpen; 1674

Tekening bovenaanzicht forteiland

Nieuw bezoekerscentrum


In de winterperiode 2004-2005 is het oude bezoekerscentrum "Het Scheepskameel" vervangen door een nieuw (1,5 keer groter) bezoekerscentrum genaamd "Pampus Paviljoen"


Om een indruk te krijgen staan hieronder een paar foto's. Zoals u ziet is men binnen nog bezig met de afwerking.