Onze huisdieren

Onze huisdieren/Our pets


De Katten/The cats


Vanaf ons trouwen in 1972 hebben we altijd huisdieren gehad. In 2014 moesten we onze laatste twee huisdieren, dat waren de katten Bonnie en Clyde, vanwege ouderdom gepaard gaand met verschillende medische complicaties, helaas laten inslapen. We hebben toen besloten geen huisdieren meer te nemen dan hooguit af en toe logés.


From our wedding in 1972, we have always had pets. In 2014 we had our last two pets, those were the cats Bonnie and Clyde, because of age accompanied by several medical complications, unfortunately euthanized. We then decided to take no more pets than most, occasional overnight guests.


Jaren lang hebben we vijf katten tegelijkertijd gehad naast vogels, cavia's konijntjes en woestijnratjes. Dat was altijd wel een gezellig boel maar je had er ook je handen vol aan om ze goed te verzorgen. Maar dat hadden we er wel voor over.


For years we have had five cats simultaneously alongside birds, guinea pigs, rabbits and gerbils. That was always a friendly bunch but you had your hands full to care for them properly. But we did have "to pay" for it.

© 2000 PCL