Melati-herdenkingssymbool

Totaal aantal bezoekers op/Total visitors on 8-12-2022

2.440.038

This is the site of....

Dit is de site van....

Agnes en Peter Claesen

Klik op de foto naar keuze / Click on the picture at choice

Onze huisdieren / Our pets
Schilderingen en andere hobby's van Peter / Paintings and other hobby's made by Peter

 Allerhande kaarten van Agnes

All sorts of cards made by Agnes

Onze huisdieren

Our pets

Schilderingen en andere hobby's van Peter

 Paintings and other hobby's made by Peter 

 Welkom op onze website. Wij wensen u veel kijkgenoegen


Welcom on our website. We wish you much pleasure

Als u in mijn menu op "Mijn Marinetijd" klikt en vervolgens in het submenu op "Vliegtuigsquadron 320" klikt ziet u een gele onderbroken lijn en als u die volgt komt u bij een heel interessant verhaal.


If you click on "My Navy Time" in my menu and then click on "Vliegtuigsquadron 320" in the submenu, you will see a broken yellow line and if you follow it you will come to a very interesting story.