Pampus 02
Ets uit 1674 van een Antwerpse kunstenaar

De Antwerpse tekenaar Jan Peeters was bekend om zijn scheepsteke-ningen.

Deze ets verscheen in de bundel: Thooneel der Steden ende Sterckten van t'Vereenight Nederlandt met d'aengrensende Plaetsen soo in Brabandt Vlaenderen als anden Rhijn en elders verovert door de Waepenen der Groot-moghende Heeren Staeten onder het gheley vande seer Edele Hooghghebore Princen van Oranien.

Uitgegeven door Gaspar Bouttats te Antwerpen. Antwerpen; 1674

Tekening plattegrond begane grond

Kanon 88 mm scheepsgeschut op Pampus.

Het gaat om een kanon van de Duitse voorpostenboot "Dirk von Minden". Dit scheepje vertrok op 29 november 1917 van Borkum, in konvooi met de drie onderzeeboten UB-61, UB-64 en UB-75 en de mijnenlegger UC-49. Bij zware storm, waardoor de schepen hun mijnenveegapparatuur niet konden gebruiken, liep de UB-61 's avonds negen uur boven Terschelling op een mijn. De onderzeeër verging met man en muis. De "Dirk von Minden" probeerde nog hulp te bieden, maar liep toen zelf ook op een mijn en ging ten onder. Van de 22 bemanningsleden konden er negen worden gered.Hier ontvang ik de richtkijker van de familie Paardekoper
Richtkijker behorende bij het scheepskanon van 88 mm.

Op 29 maart 2015 werd door de familie Paardekoper een richtkijker overhandigd. Deze kijker is een onderdeel van het 88 mm scheepsgeschut.
Het kanon werd door leden van de Makkummer duikvereniging "Noordzee" enige mijlen boven Terschelling in 1987 na zo'n 70 jaar onder water te hebben gelegen van de "Dirk von Minden" geborgen. De richtkijker werd door een van de duikers als souvenir bewaard. Na overlijden van de man heeft de familie de kijker aan de Stichting Forteiland Pampus geschonken op uitdrukkelijk verzoek van de overledene.   

 Richtkijker

ZC 250-kg Betonnen oefenbom (rook)

Duitse oefenbom en een brok van het voorpantser van een van de geschutkoepels.

Deze werden door bommenwerpers (Junkers) afgeworpen bij een oefenterrein in de Kennemerduinen bij Haarlem. In circa 1997 zijn een tiental oefenbommen afgevoerd uit de Kennemerduinen.

Ook bij het Fort aan het Pampus werd met deze bommen geoefend.

Op Pampus trouwen kan nu ook.

© 2000 PCL