Pampus 15
Ets uit 1674 van een Antwerpse kunstenaar

De Antwerpse tekenaar Jan Peeters was bekend om zijn scheepstekeningen.

Deze ets verscheen in de bundel: Thooneel der Steden ende Sterckten van t'Vereenight Nederlandt met d'aengrensende Plaetsen soo in Brabandt Vlaenderen als anden Rhijn en elders verovert door de Waepenen der Groot-moghende Heeren Staeten onder het gheley vande seer Edele Hooghghebore Princen van Oranien.

Uitgegeven door Gaspar Bouttats te Antwerpen. Antwerpen; 1674

Pampus langsdoorsnede

Infrastructuele ontwikkelingen op Pampus

Plaatsing mistklokhuisje

Het huisje was vroeger voorzien van een zelfwerkende mistklok om in geval van mist of bij slecht zicht het scheepvaartverkeer te kunnen waarschuwen. Want het eiland was en is nog steeds een obstakel.

In 2004 was de fundering al een keer blootgelegd door leerlingen van een school uit Zaanstad. Zij waren samen met hun meester altijd op de woensdagen aanwezig om diverse werkzaamheden uit te voeren.


In het voorjaar van 2020 werd door de Genie in het kader van een oefening een nieuw mistklokhuisje op Pampus geplaatst op de oorspronkelijke fundering, waarop het vroeger ook heeft gestaan, nadat ze die weer opnieuw opgemetseld hadden.


De Genie heeft het casco opgeleverd. Dat wil zeggen dat we zelf het dak waterdicht moeten maken met zink zoals het oorspronkelijk was en het gebouwtje verder afwerken, schilderen en het plaatsen van ramen en deuren.


Hieronder een beeldverslag van het hele gebeuren. 

Pampus op de schop

Zo gaat Pampus er in de toekomst uit zien. Er komt een nieuw entreegebouw dat voor het eiland in het water komt te liggen. Het wordt circulair gebouwd en wordt groter dan het huidige Paviljoen. Zie ook: https://www.pampus.nl/op-de-schop/.


De biovergister op Pampus wordt feestelijk in gebruik genomen door Uğur Pekdemir, directievoorzitter van Rabobank Amstel & Vecht en Boris van der Ham, voorzitter van de Stichting Werelderfgoed Nederland. Rechts daarnaast staat Tom van Nouhuys, directeur Stichting Forteiland Pampus.

© 2000 PCL