Pampus 10
Ets uit 1674 van een Antwerpse kunstenaar

De Antwerpse tekenaar Jan Peeters was bekend om zijn scheepstekeningen.

Deze ets verscheen in de bundel: Thooneel der Steden ende Sterckten van t'Vereenight Nederlandt met d'aengrensende Plaetsen soo in Brabandt Vlaenderen als anden Rhijn en elders verovert door de Waepenen der Groot-moghende Heeren Staeten onder het gheley vande seer Edele Hooghghebore Princen van Oranien.

Uitgegeven door Gaspar Bouttats te Antwerpen. Antwerpen; 1674

Tekening vullen kardoes gemaakt door Lex Tempelman, www.lextempelman.nl/

Pampus heeft eindelijk een eigen veerboot

Pantsergranaat onschadelijk gemaakt

Op 13 juli 2010 is op het bouwterrein in het Homeruskwartier (Almere Poort) bij graafwerkzaamheden een granaat opgegraven. De granaat had een lengte van ongeveer 82 cm. en een diameter van 24 cm. De EODD is door de Politie Almere gewaarschuwd en hebben de granaat onschadelijk gemaakt. Nadat ik de foto's had bekeken ben ik vrijwel zeker dat het hier om een Pantsergranaat gaat met een kaliber van 24 cm. Hetzelfde kaliber dat ook op fort Pampus werd gebruikt. Ook omdat het gevonden is binnen het schietbereik van het Pampusgeschut. Wat ook zeker is dat er vroeger met dat zware geschut ook inderdaad schietoefeningen werden gehouden. De enige forten in deze regio die ook met hetzelfde kaliber schoten waren de Werken aan het IJ bij Diemerdam en bij Durgerdam, die liggen echter een stuk westelijker zodat de gevonden granaat buiten hun bereik valt. Het zal me niet verbazen als in de toekomst daar in de buurt meerdere "Pampus"-granaten zullen worden gevonden.

Er staan er nu twee van op Pampus. (Zie pagina "Historische vondsten")

© 2000 PCL