Mijn Marinetijd 13
Hr. Ms. "Karel Doorman" geflankeerd door links Hr. Ms. "De Ruyter" en rechts Hr. Ms. "De Zeven Provinciën". Toen hadden we nog een echte vloot!

Mijn Marinetijd

 1960-1996

SP2H Neptune, lange afstand patrouillevliegtuig
Het wapenschild van de Marinekazerne Amsterdam
Wapenschild van de Logistieke School.

Marinekazerne Amsterdam/ Logistieke School


Van 12 februari 1979 tot 29 juni 1987 geplaatst bij de MarineKazerne AmsterDam (MKAD) en aldaar tewerkgesteld op de Logistieke School (LOGSCHOOL), belast met de functie van instructeur Logistieke Dienst Goederenbeheer en leerplanontwikkelaar. Mijn chef was de Sergeantmajoor magazijnbeheerder Cor Klein. Voor mij een oude bekende want hij was mijn allereerste chef toen ik na mijn eerste militaire vorming en vakopleiding geplaatst werd bij de Dienst Conservatie van de Mijnendienst in Den Helder. Toen ik later na mijn kaderopleiding weer bij de Mijnendienst werd geplaatst was hij weer mijn chef. Later hoorde ik van hem dat hij mij naar de Logistieke School had gehaald. Op mijn vraag waarom hij persé mij daarvoor had uitgekozen, (want nadat ik bij de Mijnendienst was weggegaan heb ik hem toch jaren niet meer gezien of gesproken. Bovendien vind ik dat als je bij een opleiding geplaatst wordt je toch wel goed moet zijn en een vlotte prater. Dat laatste was ik volgens mij toch niet.) zei hij simpel dat hij mij toen in die jaren goed heeft leren kennen en het na al die jaren wel aandurfde mij naar de school te halen. Dat stelde mij toch wel enigszins gerust. Want in het begin keek ik er toch wel tegenop en vroeg ik me wel eens af of ik wel echt geschikt was voor die functie. Want het voor de klas staan was toch wel even wennen en duidelijk anders dan de praktijk aan boord van een schip of een kazerne. Je hebt het ooit wel eens geleerd in de kaderopleiding. Dat was toen voor mij zo’n zestien jaar geleden. In die opleiding zit een week instructietechniek inbegrepen. Na afloop daarvan wordt je geacht voor de klas te kunnen staan. Ook al is het zo lang geleden dat je er voor bent opgeleid. Daar zijn ze bij de Koninklijke Marine nogal gemakkelijk in. Bovendien vind ik dat je het ook wel een beetje in je moet hebben om kennis over te dragen. Wellicht heeft mijn toenmalige chef dat vroeger toch al in mij gezien. Hij werd later binnen het Magazijnbeheerderskorps niet voor niets de “Vader” van de Magazijnbeheerders genoemd toen hij als adjudant met functioneel ontslag ging.


Toen ik bij de LOGSCHOOL aantrad bestond het instructieteam, voor zover ik het nog weet uit, naast de Majoor Klein, de sergeant Verseveld de korporaals Dik Westerhof en Jan Zandbergen. Later kwamen daar nog bij de korporaals Siem Smulders, Rinus Cornelissen, John van Voorst, Hans Melkert (die op het moment van dit schrijven als LTZA1 rondloopt bij de geïntegreerde logistieke opleidingen in Soesterberg als intermediair tussen de verschillende krijgsmachtdelen). Er liep ook een burger leraar Gerard Otten rond. Die gaf technisch Engels en was een echt feestbeest. Hij werd later afgelost door de heer Coffeng, die we gekscherend “Coffin” noemde. Die werd later weer afgelost door Tineke Giljam. Haar ontmoet ik nog wel eens in de trein naar of van Amsterdam.


Ik begon met lesgeven aan de eerste vakopleidingen en voortgezette (onderofficiersopleiding) vakopleiding. Daar gaf ik les in bevoorradingsadministratie voor vlootpersoneel, voorschriften en Logistiek Technische Documentatie op de bekende microfiches en Luchtvaarttechnische Publikaties. Later gaf ik ook nog instructie Apotheekadministratie bij de opleiding tot ziekenverpleger in Overveen. En, nadat ik nog enkele cursussen bij de NOVI (Nederlands Opleidingsinstituut Voor Informatica) in Maarssenbroek had gevolgd, gaf ik ook nog instructie in Basiskennis Informatica.


Halverwege 1979 ging ik een cursus Onderwijstechniek van tien weken volgen. Die cursus werd bij de School voor Bedrijfsvoering en Onderwijskunde gegeven in Den Helder op de kazerne Erfprins. Ik heb daar heel veel geleerd. Eindelijk eens een cursus waar je echt wat aan had. Ik maak nu nog (bij de Stichting Forteiland Pampus) steeds gebruik van wat ik toen geleerd heb. Zoals het begeleiden en opleiden van gidsen en ontwikkelen van informatiemateriaal.


Op 1 november 1979 werd de benaming van ons dienstvak "Magazijnbeheerder" gewijzigd in "Logistieke dienst goederenbeheer". En veranderde ook ons dienstvakonderscheidingsteken van een gekruiste sleutel en veer in een zilveren (onklaar) anker.


Ik heb gedurende mijn plaatsing bij de LOGSCHOOL diverse functies vervuld. Te beginnen bij instructeur, gevolgd door leerplanontwikkelaar. Later werd ik hoofdinstructeur gevolgd door de functie van Chef Bureau Onderwijs Ondersteuning (CBOO) mijn rechterhand was toen John Rekko (sergeant-majoor). Tijdens die laatste functie ging het onderwijs bij de marine op de "schop". Men introduceerde vanuit het hoofd Onderwijs in Den Haag een ander en efficiënter onderwijsmodel. Alle scholen binnen de Marine moesten toen hun leerplannen gaan opzetten conform dat model en onze school kreeg als eerste het groene licht om daaraan te beginnen. Dat bracht heel wat werk met zich mee, vooral voor de onderwijsontwikkelaars van bureau Onderwijs Ondersteuning. Ik heb het toen bij mijn hoofd school voor elkaar gekregen dat John en ik om beurten drie dagen thuis konden werken, zodat er altijd een van ons twee op kantoor was terwijl de ander dan lekker thuis zat te werken. Door deze actie was ons werk sneller gereed dan als we dat in zijn geheel op kantoor hadden moeten doen. We moesten namelijk zo'n negenhonderd à duizend leerdoelen schrijven voor de diverse cursussen en opleidingen op ons vakgebied. Op een gegeven moment kregen we ook voet aan de grond bij Topa-verpakkingen in Voorhout die ook cursussen verzorgden op onder andere verpakkingsmaterialen. We regelden met dat bedrijf dat de eerste vakopleiding en de voortgezette opleiding daar een cursus verpakkingsmaterialen kreeg als onderdeel van hun opleiding. Ik werd daarin de begeleidende man. Tegenwoordig zit dat bedrijf bij Lelystad langs de A6.


Omdat ik, voor marinebegrippen, best wel een lange tijd (ruim acht jaar) op de LOGSCHOOL heb gezeten heb ik daar twee keer bevorderingen ondergaan. Op 1 juli 1983 werd ik bevorderd tot sergeant-majoor van de logistieke dienst goederenbeheer en op 1 januari 1987 werd ik onverwachts bevorderd tot adjudant-onderofficier van de logistieke dienst goederenbeheer. Dat laatste was een verrassing want ik was naar mijn idee nog lang niet aan de "beurt". Begin november 1986 werd ik plotseling door de personeelsofficier gebeld met de mededeling dat ik me op 4 december van dat jaar bij de Directeur Personeel van de Koninklijke marine, de Schout bij Nacht Jhr. H. van Foreest, moest melden. Dat was toen hoogst ongebruikelijk. Ik was dus erg benieuwd wat ik daar te horen zou krijgen. Uiteindelijk bleek ik niet de enige te zijn want op de afgesproken dag stonden we met negen onderofficieren bij hem op de stoep. En na een geanimeerd gesprek onder het genot van een kop koffie met cake kregen we van hem persoonlijk te horen dat in het kader van het BIO-project (Beleid in Ontwikkeling) wij per 1 januari 1987 voorbevorderd zouden worden tot een naast hogere rang. In mijn geval was dat dan adjudant. Nu dat was natuurlijk een volslagen verrassing voor ons. (zie ook het krantenbericht in het kader hiernaast).


Gedurende die jaren dat ik bij de LOGSCHOOL heb gezeten heb ik ook een paar "bazen versleten". Voor zover ik ze me kan herinneren waren dat de Luitenants ter zee eerste klas Postma, van Veere, Snelle van Vollenhoven en de Klerck (ik hoop dat ik z'n naam goed heb geschreven). Er zat er nog een tussen waarvan ik me de naam niet meer te binnen schiet. Met de heer Postma heb ik nog regelmatig contact.


In die periode kwam ook de eerste vrouwelijke goederbeheerder de marine binnen. Dat was Yvonne Collé, de dochter van een van onze collega's. In die tijd werden binnen de marine ook grote automatiseringsprojecten gestart op het gebied van bevoorrading en logistieke documentatie. Daar waren we als school nauw bij betrokken. De materieelslogistieke opleidingen werden door mij daarin vertegenwoordigd, zodat we als opleiding de vinger aan de pols konden houden.


Ik had als Chef Bureau Onderwijs Ondersteuning goede contacten met de Afdeling Bevoorrading van de Directie Materieel in Den Haag. Met name met bureau Regelgeving. Ik kreeg op een gegeven moment het verzoek van het toenmalige hoofd van de afdeling om een Handboek Bevoorrading te schrijven voor de bevoorradingsofficieren aan boord van de schepen en walinrichtingen. Dat heb ik toen gedaan met assistentie van de LTZ3 Annemieke Cazant (stagiaire) en de toenmalige korporaal Dik Westerhof.


Al met al heb ik een heel goede en leerzame tijd op de LOGSCHOOL gehad met goede herinneringen en fijne collega's. Dat blijkt nu nog wel tijdens de vakreünies die regelmatig worden georganiseerd. Dan zoeken de "oud" instructeurs elkaar weer op bovendien hebben we nog steeds regelmatig contact met elkaar.


In het voorjaar van 1987 kreeg ik al van mijn hoofd school te horen dat ik moest rekenen op een benoeming tot officier van vakdiensten per 1 juli van dat jaar. En met mij nog vier collega's. Daar keek ik wel van op want ik was net adjudant. Ik hoopte dat ik dan bij de LOGSCHOOL kon aanblijven als hoofd van de opleiding Goederenbeheer. Dat was wel gebruikelijk. Want zolang ik op de LOGSCHOOL heb gezeten waren het altijd Vakofficieren uit ons eigen dienstvak. Maar dat feest ging mooi niet door want tegen die tijd werd door hogerhand besloten dat die functie voortaan een burger functie werd (dat was goedkoper) en werd ik per 1 juli 1987 (de dag van mijn benoeming) overgeplaatst naar het Marine vliegkamp Valkenburg.

Beeldmateriaal en aanvullende informatie

(De meeste afbeeldingen kunnen worden vergroot door erop te klikken.)

Uitleg wapen van de Marinekazerne Amsterdam.
Uitleg wapen van de Logistieke school.

Uitleg van  het wapen van de MKAD en de Logistieke School.

De eerste drie foto's zijn van de eerste vakopleiding klas met de eerste vrouwlijke magazijnbeheerster, Yvonne Collé. Daarnaast de hoofdinstructeur Adjudant Cor Klein en de korporaal Dik Westerhof.

Foto 2de rij links is een klassefoto van de cursus Onderwijs-techniek, welke werd gegeven bij de School voor Bedrijfs-voering en onderwijskunde op Fort Erfprins in Den Helder. Daarnaast heet de kolonel Voet (commandant van de Marine-kazerne Amsterdam) een welkomswoord tijdens de heropening van de Logistieke School na een grondige renovatie. De derde foto is genomen tijdens de start van een tourtocht tijdens een sportdag op de Marinekazerne te Amsterdam. De laatste foto is genomen tijdens een receptie op de Logistieke School, links staat Dik westerhof dan Cor Klein, daarnaast mijn persoontje gevolgd door Cor Verseveld en Gerard Otten, de leraar Engels.

Nu moet de lezer niet denken dat we alleen maar feest hebben gevierd op de LOGSCHOOL want er werd natuurlijk ook nog les gegeven.

Onderscheidingsteken van de Logistieke dienst.

Op 1 november 1979 werd de benaming van ons dienstvak "Magazijnbeheerder" gewijzigd in "Logistieke dienst goederenbeheer" (LDGB)

Op 6 juni 1983 kreeg ik de zilveren medaille voor langdurige, eerlijke en trouwe militaire dienst gedurende 24 jaar uitgerijkt. (De medaille in het midden) Met de daarbij behorende batton.

Op 1 juli 1983 werd ik bevorderd tot sergeant-majoor van de logistieke dienst goederenbeheer.

Oorkonde behorende bij de Marinemedaille.
Batton behoorende bij de Marinemedaille.

Op 30 december 1985 kreeg ik de Marinemedaille uitgereikt. Die krijg je uitgereikt als je drie jaar operationeel hebt gediend. Met de daarbij behorende batton.

Bericht in de Defensiekrant over de eerste voorbevordering onderoffiicieren.

Op 1 januari 1987 werd ik tot mijn grote verrassing plotseling voorbevorderd tot adjudantonderofficier van de logistieke dienst goederenbeheer.

Rangonderscheidingsteken van de adjudant onderofficier.
De Marinesabel.

De sabel van de Koninklijke marine behoort tot het ceremoniële tenue van de adjudant en de officieren.

De staf van de Logistieke School.

De staf van de Logistieke School begin tachtiger jaren? (foto via Facebook van Bert Venema verkregen)

© 2000 PCL