Ets uit 1674 van een Antwerpse kunstenaar

De Antwerpse tekenaar Jan Peeters was bekend om zijn scheepstekeningen.

Deze ets verscheen in de bundel: Thooneel der Steden ende Sterckten van t'Vereenight Nederlandt met d'aengrensende Plaetsen soo in Brabandt Vlaenderen als anden Rhijn en elders verovert door de Waepenen der Groot-moghende Heeren Staeten onder het gheley vande seer Edele Hooghghebore Princen van Oranien.

Uitgegeven door Gaspar Bouttats te Antwerpen. Antwerpen; 1674

Schets ontwerp van soldaten gemaakt door Lex Tempelman, www.lextempelman.nl/

Het Nationaal Bezoekerscentrum van de Stelling van Amsterdam


(bijna klaar)


Enkele foto's die tijdens het inrichten zijn gemaakt.

De machinekamer wordt in orde gemaakt.
Bordes in de oostelijke geschuttoren.
De kookketel in de manschappenkeuken.
De geschutgang met verdieping.
De geschutgang gezien vanuit de westelijke geschuttoren.
De luchtige ramen.
De toegang naar ruimte 16.
Het vliegwiel hangt in de machinekamer.
Het 360° schermframe wordt opgehangen.
Het meubilair in de telegraafkamer.
Het waterreservoir opgepimpt.
De granaten zijn klaar om gevuld te worden.
Vanuit deze zuil wordt het "Voor Pampus liggen" op het plafond geprojecteerd. De kijker zit/ligt dan op zitzakken.
Opstelling voor de drie granaten die moeten worden gevuld.
Op dit scherm wordt de slaapzaal vertoond.
Deel van het 360° beeldscherm in de westelijke geschuttoren.
Hier wordt met een kanon d.m.v. een lichtstraal op de afbeeldingen "geschoten".
Informatieborden in de werkruimtes.
Liftkooi voor het hijsen van de kardoezen.
De smalle verbindingsgang in een sfeerkleurtje.